Tagság, belépés

A Magyar SzínházTechnikai Szövetség tagsága

A tagság önkéntes, tag lehet minden belföldi bejegyzett önálló és nem önálló jogi személy, és természetes személy.

A tagsági viszony formái:

Rendes tag: olyan természetes személy, aki aktívan részt vesz a Szövetség tevékenységében, megilletik a tagsággal kapcsolatos jogok és terhelik azon kötelezettségek, amelyeket törvény, alapszabály, vagy közgyűlési határozat előír.

Pártoló tag: olyan magyar jogi személyiségű gazdálkodó vagy költségvetési szervezet, amely a Szövetséget céljai elérésében elsődlegesen anyagilag támogatja.
Olyan nem magyar illetőségű, a szakmában tevékenykedő természetes és jogi személyek, akik a szövetség céljainak eléréséhez anyagi, illetve egyéb segítséget nyújtanak.

Tiszteletbeli tag: olyan természetes személy, aki a szövetség céljainak eléréséhez erkölcsileg járul hozzá anélkül, hogy a rendes tagsággal járó jogokkal rendelkezne, a kötelezettségeket vállalná.

Rendes tag, olyan nagykorú természetes személy, aki

Színházakban, előadó-művészeti létesítményekben dolgozó, műszaki feladatokat bármilyen szinten ellátó technikus, színházi mérnök,
Színházi szcenikus, látványtervező,
Díszlet- és jelmeztervező,
Színházi műhelyek dolgozója,
Színházi érdeklődéssel bíró építész,
Színháztechnikai tervező,
Szakirányú oktatási intézmények hallgatója,
Rendezvénytechnikai és előadó-művészeti (kölcsönző) cégek munkatársa,
TV- rádió- és film-stúdiók műszaki munkatársa,
Beszállító és gyártó cégek (Színpadgépészet, hangtechnika, fénytechnika, pirotechnika, díszletgyártás, díszlet- és kellékanyagok gyártói, stb.) munkatársa,
Színházi gazdasági szakember,
Egyéb színházi, technikai érdeklődésű személy.

Pártoló tagok lehetnek:

a színházak,
a művészeti intézmények,
a művelődési intézmények,
oktatási intézmények,
a színháztechnikai gyártó, forgalmazó, beszállító, szaktervező szervezetek, illetve rendezvény technikai szervezetek,
külföldi a szakmában tevékenykedő természetes és jogi személyek.

Tiszteletbeli tagok lehetnek:

Olyan szervezetek vezetői, képviselői, akik vezetői tevékenységük során a színháztechnika fejlődését elősegítik, menedzselik, biztosítják a Szövetség szakmai, szervezeti , működési feltételeit.
Azon – a színháztechnikához közel álló – szakmai szervezetek vezetői, képviselői, akik tevőlegesen is részt vállalnak a Szövetséggel történő együttműködésben.
Azon színháztechnikai szaktekintéllyel bíró természetes személynek, akik munkásságuk során jelentős érdemeket szereztek a színháztechnika magyarországi meghonosítása, oktatása, népszerűsítése terén.

Belépés a Magyar SzínházTechnikai Szövetségbe

A Belépési Nyilatkozat itt tölthető le.

A belépési kérelmet a Belépési Nyilatkozat kitöltésével a Szövetség elnökéhez kell eljuttatni, ezt követően a belépés felől az Elnökség dönt.

A tagnak jelentkező a Belépési Nyilatkozat aláírásával igazolja, hogy ismeri és elfogadja a Szövetség Alapszabálya, Etikai fegyelmi szabályzatát és a Közgyűlés, az Elnökség és az Etikai Bizottság döntéseit magára nézve is kötelezőnek tartja.

Rendes és tiszteletbeli tagok csak természetes személyek lehetnek.

 

Tagdíjak

A Magyar SzínházTechnikai Szövetség 2009. évi Közgyűlése a Szövetség rendes tagjai számára a következő 2009. évi tagdíjakat határozta meg:

A tagdíj mértéke a rendes tagok számára havi 1.000,-Ft, azaz évi 12.000,-Ft.

Amennyiben a rendes tag nyugdíjas vagy diák, akkor a tagdíj mértéke évi 4.800,-Ft.

Tagdíjfizetés módja és ideje:
készpénzben (csekken) két egyenlő részletben minden év június 30-ig és december 31-ig.

Új tagok esetében készpénzben (csekken) a belépést követő 30 napon belül az időarányos rész díja esedékes, azt követően a normál tagság befizetési szabálya szerint.

Itt is szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy tagjaink a Színpad című színháztechnikai folyóiratot ingyenesen kapják!

Magyar Színháztechnikai Szövetség