Közgyűlési meghívó

Tisztelt Tagtársunk, Kedves Kolléga!

Ezúton tájékoztatunk, hogy a Magyar SzínházTechnikai Szövetség 2022. évi rendes közgyűlését
2022. május 27‐én (pénteken), 15:30 órakor
az alábbiakban részletezett elektronikus hírközlőrendszer igénybevételével tartjuk. A Közgyűlésre a Szövetség Alapszabálya
értelmében a Szövetség valamennyi tagját ezúton meghívjuk.

Amennyiben a fent meghirdetett időpontban a Közgyűlés nem határozatképes (azaz a tagság 50%‐a + 1fő nincs jelen), úgy a megismételt Közgyűlést – változatlan napirenddel –
2021. május 31‐én (kedden) 16:30 órára
ugyancsak az alábbiakban részletezett elektronikus hírközlőrendszer útján összehívjuk. Felhívjuk tisztelt Tagtársaink figyelmét, hogy a megismételt közgyűlés – a jelenlévő tagok létszámától függetlenül már határozatképes.

Meghívó a Közgyűlésre