Köszöntő

Tisztelt kollégák, látogatók, érdeklődők!

Üdvözlöm Önöket a 2004. áprilisában megalakult Magyar SzínházTechnikai Szövetség (MSzTSz) honlapján!

Az 1989-ben bekövetkezett politikai és gazdasági rendszerváltás következtében átértékelődtek a feladatok és új szervezeti, működési formák váltak szükségessé a kulturális és a színházi területen is. A színházi műszaki dolgozók helyzete megváltozott és előtérbe került az érdekképviseletük. Hazánk az elmúlt év során az Európai Unió tagja lett. Így kiemelt feladattá vált a szabványok, jogszabályok harmonizációja, az európai színtű oktatás, továbbképzés megteremtése. Évről-évre egyre fejlettebb technika kerül be a színházakba, mely kezelése korszerű ismereteket kíván. Ezért úgy gondoltuk, hogy – a színházak művelődési intézmények érdekében – egy nagyobb lehetőséget biztosító, önállóan működő SzínházTechnikai Szövetséget hozunk létre.

Szakmai programunk akkor sikeres, ha az előadó-művészeti intézmények vezetői, dolgozói igénylik és fontosnak tartják a legújabb színpadi technikák megismerését, az azokkal foglalkozó munkatársak szakmai fejlődését, oktatását, érdekeik képviseletét.

Terveink szerint szolgáltatásaink hathatósan fogják segíteni a színházban dolgozó sokféle szakember munkáját:

  • Színvonalas, sok információt, megvalósult előadást, technikai megoldást bemutató, negyedévente megjelenő “SZÍNPAD” című szakfolyóirat, amely a Szövetség tagjai számára ingyenes.
  • Internetes honlap (amit most éppen meglátogatott), olyan véleménycserélő (chat) fórumokkal, melyeken a közös érdeklődésű szakemberek kommunikálhatnak egymással.
  • Minden évben megrendezendő “Szceni-Tech” Színháztechnikai Találkozó és Kiállítás, mely első ízben 2004. májusában Miskolcon volt. A rendezvény elsődleges célja a technikai újdonságok bemutatása és elterjesztése.
  • Minden évben “Színháztechnikai Fórum” szervezése, amely a szakemberek kötetlen találkozására és az aktuális problémák megbeszélésére nyújt lehetőséget.
  • A színházi szakterületeken dolgozó emberek oktatására, továbbképzésére a Szövetség költségtérítéses tanfolyamokat indít. Ezek közül az elsőn, a Színpadi Emelőberendezések Kezelői Tanfolyamon, 2004. decemberében Budapesten, ötven fő díszítő tett vizsgát.
  • Kapcsolattartás külföldi szakmai szervezetekkel, az új szabványok bevezetése, jelölési rendszerek egységesítése, munkabiztonsági előírások korszerűsítése stb. céljából. Az EU csatlakozás során felmerülő műszaki- és gazdasági kérdések harmonizációja, a hazai adaptációk előkészítése.
  • OISTAT (Szcenikusok, Színháztechnikusok és Színházépítészek Nemzetközi Szervezete) ajánlásán alapuló Színházi Atlasz létrehozása, amely a magyarországi játszóhelyek technikai, műszaki információs adatbázisa.

A magyar színháztechnika továbbfejlődését szolgáló Színháztechnikai Szövetség működése a színházi szakemberek aktív segítségével, szakmai közösségünkért végzett, áldozatos munkával teljesedhet ki. Reményeink szerint ez a honlap is céljaink megvalósítását fogja szolgálni.

Kérjük, legyen Ön is aktív, támogató tagja Szövetségünknek.

Budapest, 2004. december 28.

MSZTSZ Elnöksége

Magyar Színháztechnikai Szövetség