Színpad
Legközelebbi események
Integrated Systems Europe - Audiovizuális és elektronikus integráció szakvására
Kezdés: 2019. február 5.
Befejezés: 2019. február 8.
Helyszín: Amsterdam, Hollandia
LumiVille - Nemzetközi Világítástechnikai Szakvásári
Kezdés: 2019. február 13.
Befejezés: 2019. február 15.
Helyszín: Lyon, Franciaország
Prolight + Sound 2019
Kezdés: 2019. február 24.
Befejezés: 2019. február 27.
Helyszín: Guangzhou, Kína

Tagság - belépés - tagdíj

  A Magyar SzínházTechnikai Szövetség tagsága

A tagság önkéntes, tag lehet minden belföldi bejegyzett önálló és nem önálló jogi személy, és természetes személy.

A tagsági viszony formái:

 • Rendes tag: olyan természetes személy, aki aktívan részt vesz a Szövetség tevékenységében, megilletik a tagsággal kapcsolatos jogok és terhelik azon kötelezettségek, amelyeket törvény, alapszabály, vagy közgyűlési határozat előír.
 • Pártoló tag: olyan magyar jogi személyiségű gazdálkodó vagy költségvetési szervezet, amely a Szövetséget céljai elérésében elsődlegesen anyagilag támogatja.
  Olyan nem magyar illetőségű, a szakmában tevékenykedő természetes és jogi személyek, akik a szövetség céljainak eléréséhez anyagi, illetve egyéb segítséget nyújtanak.
 • Tiszteletbeli tag: olyan természetes személy, aki a szövetség céljainak eléréséhez erkölcsileg járul hozzá anélkül, hogy a rendes tagsággal járó jogokkal rendelkezne, a kötelezettségeket vállalná.

Rendes tag, olyan nagykorú természetes személy, aki

 • Színházakban, előadó-művészeti létesítményekben dolgozó, műszaki feladatokat bármilyen szinten ellátó technikus, színházi mérnök,
 • Színházi szcenikus, látványtervező,
 • Díszlet- és jelmeztervező,
 • Színházi műhelyek dolgozója,
 • Színházi érdeklődéssel bíró építész,
 • Színháztechnikai tervező,
 • Szakirányú oktatási intézmények hallgatója,
 • Rendezvénytechnikai és előadó-művészeti (kölcsönző) cégek munkatársa,
 • TV- rádió- és film-stúdiók műszaki munkatársa,
 • Beszállító és gyártó cégek (Színpadgépészet, hangtechnika, fénytechnika, pirotechnika, díszletgyártás, díszlet- és kellékanyagok gyártói, stb.) munkatársa,
 • Színházi gazdasági szakember,
 • Egyéb színházi, technikai érdeklődésű személy.

  A Szövetség rendes tagjainak aktuális névsora itt olvasható.

Pártoló tagok lehetnek:

 • a színházak,
 • a művészeti intézmények,
 • a művelődési intézmények,
 • oktatási intézmények,
 • a színháztechnikai gyártó, forgalmazó, beszállító, szaktervező szervezetek, illetve rendezvény technikai szervezetek,
 • külföldi a szakmában tevékenykedő természetes és jogi személyek.

Tiszteletbeli tagok lehetnek:

 • Olyan szervezetek vezetői, képviselői, akik vezetői tevékenységük során a színháztechnika fejlődését elősegítik, menedzselik, biztosítják a Szövetség szakmai, szervezeti , működési feltételeit.
 • Azon - a színháztechnikához közel álló - szakmai szervezetek vezetői, képviselői, akik tevőlegesen is részt vállalnak a Szövetséggel történő együttműködésben.
 • Azon színháztechnikai szaktekintéllyel bíró természetes személynek, akik munkásságuk során jelentős érdemeket szereztek a színháztechnika magyarországi meghonosítása, oktatása, népszerűsítése terén.


 
 Belépés a Magyar SzínházTechnikai Szövetségbe

A Belépési Nyilatkozat itt tölthető le.

A belépési kérelmet a Belépési Nyilatkozat kitöltésével a Szövetség elnökéhez kell eljuttatni (postán: Hagyományok Háza, 1251 Budapest, Pf. 23., vagy faxon: 1-487-00-56), ezt követően a belépés felől az Elnökség dönt.

A tagnak jelentkező a Belépési Nyilatkozat aláírásával igazolja, hogy ismeri és elfogadja a Szövetség Alapszabályát, Fegyelmi Etikai Szabályzatát és a Közgyűlés, az Elnökség és az Etikai Bizottság döntéseit magára nézve is kötelezőnek tartja.

Rendes és tiszteletbeli tagok csak természetes személyek lehetnek.  Tagdíjak

A Magyar SzínházTechnikai Szövetség 2009. évi Közgyűlése a Szövetség rendes tagjai számára a következő 2009. évi tagdíjakat határozta meg:

A tagdíj mértéke a rendes tagok számára havi 1.000,-Ft, azaz évi 12.000,-Ft.

Amennyiben a rendes tag nyugdíjas vagy diák, akkor a tagdíj mértéke évi 4.800,-Ft.

Tagdíjfizetés módja és ideje:
készpénzben (csekken) két egyenlő részletben minden év június 30-ig és december 31-ig.

Új tagok esetében készpénzben (csekken) a belépést követő 30 napon belül az időarányos rész díja esedékes, azt követően a normál tagság befizetési szabálya szerint.

Itt is szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy tagjaink a Színpad című színháztechnikai folyóiratot ingyenesen kapják!